povesti pe ciorne

cerul sa strige

“Doctorul: Ce-o fi făcând acum? Uite-o cum îşi freacă mâinile…

Doamna: E o deprindere de-a ei, ca şi cum s-ar spăla pe mâini. Am văzut-o făcând aşa un sfert de ceas fără întrerupere.

Lady Macbeth: Aici tot mai văd o pată.

Doctorul: Auzi! Vorbeşte! Am să însemn tot ce spune, să mi se întipărească bine în minte.

Lady MAcbeth: Piei, pată blestemată! Piei, îşi spun! Unul, două… E vremea să facem asta! IAdul adâncit în bezne! Ruşine, stăpâne, ruşine! Soldat să-i fie frică? De ce să ne temem că află cineva? Suntem puternici, nimeni nu ne poate cere socoteală! DAr cine-ar fi crezut că bătrânul să aibă atâta sânge într-însul?

Doctorul: Ai auzit?

Lady Macbeth: Thanul din Fife avea o soţie. Unde e ea acum? Cum? Mâinile astea n-au să mai fie niciodată curate? Ajunge, stăpâne, ajunge! Strici totul dacă tresari aşa!

Doctorul: LAsă, lasă! Ştii ce nu se cădea să ştii.

Doamna: Dânsa a vorbit ce nu trebuie, căd bine. Dumnezeu ştie ce-o fi ştiind.

Lady Macbeth: Tot mai miroase-a sânge aici! Toate balsamurile Arabiei nu vor putea să cureţe mâna asta mică! Oh, oh , oh!”

Shakespeare – Macbeth